|  e-ISSN: 2791-8238

Editörlerin Sorumlulukları

Editör, editör kurulu, alan editörü tarafından uyulması gereken yayınlanma kararları, gizlilik, bilgilendirme ve görüş ayrılıklarına yönelik sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir. Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi’nde görev alan editör, editör kurulu, alan editörleri aşağıdaki sorumluklara uymakla mükelleftir.


Yayınlama Kararları: Editör, dergiye gönderilen makalelerin alan editörlerinin incelenmesi ve hakemlerin değerlendirmesi sonucunda yayınlanma kararının verilmesinden sorumludur. Editörler yayınların yayınlanma sürecinde aldıkları kararlarında yazarların etnik, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, dinsel inanç, mezhep, uyruk, politik görüş ya da makale önerilerini dikkate almadan değerlendirirler. Editörün kararı Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi’nin belirtmiş olduğu dergi amacı, kapsamı, çalışmanın özgünlüğü ve önemi, çalışmanın geçerliği ve güncelliğine yönelik uygunluğu esas almaktadır.

Gizlilik: Editör Kurulu, Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen bilimsel çalışmaları ilgili çalışmadan sorumlu yazar, hakemler, yayın kurulu üyeleri ve yayıncı kuruluş dışındaki kişi veya kurumlarla kesinlikle paylaşamaz.

Bilgilendirme ve görüş ayrılıkları: Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen bilimsel çalışmanın yayınlanmamış içeriği, yazarın izni alınmadan, editör kurulu üyeleri ve ilgili çalışmanın yayımlanma sorumluluğunu üstlenen kişiler tarafından kendi araştırma amaçlarında kullanamazlar.


1.130 defa okundu.