|  e-ISSN: 2791-8238

Top Ranked Articles

“Zootropolis’’ animasyon filminin on kök değer açısından incelenmesi (An analysis of the "Zootropolis" animated film in terms of ten root values)

Seyhan AYDOĞMUŞ, Mehmet Ali AYDOĞMUŞ & Zeynel Abidin BOZKURT

pp. 1-23   |  DOI: http://dx.doi.org/10.53688/re.14   |  Number of Views: 119  |  Number of Download: 296

Volume 2, Issue 2

Okulların örgüt kültürüne yönelik okul yöneticilerinin görüşleri (Opinions of school administrators on the organizational culture of schools)

Mehmet Selim ALPASLAN

pp. 40-55   |  DOI: http://dx.doi.org/10.53688/re.10   |  Number of Views: 32  |  Number of Download: 277

Volume 2, Issue 2

Sınıf öğretmenlerinin öğretim programı okuryazarlık düzeyleri: Bozdoğan ilçesi örneği (Classroom teachers' curriculum literacy levels: Case of Bozdoğan district)

Serkan TAŞKIN

pp. 21-35   |  DOI: 10.5281/zenodo.7513422   |  Number of Views: 41  |  Number of Download: 264

Volume 2, Issue 3

İlkokul, ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerinin gözünden metaforlarla ‘Deprem’ ('Earthquake' with metaphors through the eyes of primary, secondary and high school senior students)

Ayhan Alpaslan ÇELİK & Kerim GÜNDOĞDU

pp. 36-59   |  DOI: 10.5281/zenodo.7513428   |  Number of Views: 125  |  Number of Download: 259

Volume 2, Issue 3

İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılığı ile okumaya yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Investigation of the relationship between computer game addiction and attitudes towards reading of primary school fourth-grade students)

Güliz ŞAHİN, Tuğçe DEMİR, Ömer KÜMÜŞ & Nilgün KEPENEK

pp. 24-39   |  DOI: http://dx.doi.org/10.53688/re.11   |  Number of Views: 74  |  Number of Download: 245

Volume 2, Issue 2

more...