The problems experienced by the teachers and administrators working in primary schools regarding the inclusion of children with special needs and solution suggestions the example of Isparta
(İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin ve yöneticilerin özel gereksinimli çocukların kaynaştırılmasına ilişkin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri Isparta örneği )

Yazar : Yavuz UYAR  Emel UYAR-Adem KILIÇ-Zeynel Abidin BOZKURT  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 3
Sayfa : 1-20
Doi : http://dx.doi.org/10.53688/re.17
    


Özet

In this study; It was aimed to examine the opinions of teachers and administrators about mainstreaming / inclusion education practices in primary schools, emerging problems, solving problems and suggestions. To research; Teachers working in primary schools (20) and school administrators (15) participated. Research data; Gathered through semi-structured interview and analyzed with content analysis. As a result of the research; teachers and administrators experiencing problems and having problems with parents, students, administrators, teachers and education environment has been seen to be the source. For the solution of the problems teachers organize meetings, individual interviews and classroom activities, It was determined that they resorted to orientation and persuasion methods. Although teachers and administrators tried different ways to solve the problems, they emphasized expert support as a common opinion.Anahtar Kelimeler

Teacher, School Principal, Integration EducationAbstract

Bu araştırmada; ilkokullarda kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi uygulamalarında, ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik öğretmen ve yöneticilerin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya; ilkokullarda görev yapan öğretmenler (20) ve okul yöneticileri (15) katılmıştır. Araştırma verileri; yapılandırılmış görüşme yoluyla toplanmış ve içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; öğretmen ve yöneticilerin kaynaştırma uygulamalarında çeşitli sorunlar yaşadığı ve bu sorunlara ebeveynler, öğrenciler, yöneticiler, öğretmenler ve eğitim ortamlarının kaynaklık ettiği görülmüştür. Sorunların çözümüne yönelik olarak öğretmenlerin işbirliği amaçlı çalışmalar yaptığı, sınıf içi öğrenciye yönelik etkinlikler düzenlediği, oryantasyon çalışmaları ve ikna yollarına başvurdukları belirlenmiştir. Öğretmen ve yöneticiler sorunların çözümüne yönelik farklı yollar denemekle birlikte ortak görüş olarak aile ile işbirliğine vurgu yapmışlardır.Keywords

Öğretmen, Okul Yöneticisi, Kaynaştırma Eğitimi