An Analysis of the "Zootropolis" Animated Film in Terms of Ten Root Values
(Zootropolis’’ Animasyon Filminin On Kök Değer Açısından İncelenmesi )

Yazar : Seyhan AYDOĞMUŞ  Mehmet Ali AYDOĞMUŞ, Zeynel Abidin Bozkurt  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 2
Sayfa : 1-23
Doi : http://dx.doi.org/10.53688/re.14
    


Özet

Technological developments, which are indispensable for their own existence, are experienced in all areas of our lives. Technology, which is an interesting, colorful, fast and active world, attracts the attention of children. Children meet and spend time with technological devices such as television, smartphone, tablet and computer at a young age. Cartoons and animated movies are the visual resources that our children spend most of their time watching. Cartoons and animations improve the child's concept development, imagination and cognitive abilities and put themselves in the place of these characters they watch. The selection of films that affect children's personality development, character and values should not be random, but should be chosen according to their age. It must pass parental control before being watched. It should not be forgotten that children take many things as role models for themselves, and parents should be selective in this matter. The film that is thought to contribute to the value education of the child should be preferred. For this reason, the aim of the research in this context is to examine the cartoons in terms of the values in the curriculum. In the research, document analysis, which is suitable for the qualitative research method, was used. Content and descriptive analysis techniques were used together in the analysis of the data. In this context, the Zootropolis animated film Ministry of National Education (MoNE) Curriculum (2017) was examined in terms of ten root values.Anahtar Kelimeler

Technology, Character, Value, Animation, ZootropolisAbstract

Hayatımızın her alanında teknolojik gelişmeler yaşanmaktadır. İlgi çekici, renkli, hızlı ve hareketli bir dünya olan teknolojik araçlar çocukların ilgisini çekmektedir. Çocuklar küçük yaşlarda televizyon, akıllı telefon, tablet ve bilgisayar gibi teknolojik aletlerle tanışmakta ve zaman geçirmektedirler. Çizgi ve animasyonlar, çocuklarımızın en çok izleyerek zaman geçirdikleri görsel kaynaklardır. Çizgi film ve animasyonlar çocuğun kavram gelişimini, hayal dünyasını ve bilişsel yeteneklerini geliştirmekte ve kendilerini izledikleri bu karakterlerin yerine koymaktadır. Çocukların kişilik gelişimini, karakterini ve değerlerini etkileyen film seçimi gelişigüzel olmamalı, onların yaşına uygun seçilmelidir. İzletilmeden önce ebeveyn kontrolünden geçmelidir. Çocukların birçok şeyi kendilerine rol model aldığı unutulmamalı, ebeveynler bu konu da seçici olmalıdır. Çocuğun değer eğitimine katkı sağlayacağı düşünülen film tercih edilmelidir. Bu araştırmanın amacı çizgi filmlerin öğretim programlarında yer alan değerler açısından incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemine uygun olan doküman analizi incelemesinden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde içerik ve betimsel analiz teknikleri birlikte kullanılmıştır. Bu kapsamda araştırmaya Zootropolis animasyon filmi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretim Programları (2017) on kök değer açısından incelenmiştir.Keywords

Teknoloji, Karakter, Değer, Animasyon, Zootropolis