Özet


Zootropolis’’ Animasyon Filminin On Kök Değer Açısından İncelenmesi

Hayatımızın her alanında teknolojik gelişmeler yaşanmaktadır. İlgi çekici, renkli, hızlı ve hareketli bir dünya olan teknolojik araçlar çocukların ilgisini çekmektedir. Çocuklar küçük yaşlarda televizyon, akıllı telefon, tablet ve bilgisayar gibi teknolojik aletlerle tanışmakta ve zaman geçirmektedirler. Çizgi ve animasyonlar, çocuklarımızın en çok izleyerek zaman geçirdikleri görsel kaynaklardır. Çizgi film ve animasyonlar çocuğun kavram gelişimini, hayal dünyasını ve bilişsel yeteneklerini geliştirmekte ve kendilerini izledikleri bu karakterlerin yerine koymaktadır. Çocukların kişilik gelişimini, karakterini ve değerlerini etkileyen film seçimi gelişigüzel olmamalı, onların yaşına uygun seçilmelidir. İzletilmeden önce ebeveyn kontrolünden geçmelidir. Çocukların birçok şeyi kendilerine rol model aldığı unutulmamalı, ebeveynler bu konu da seçici olmalıdır. Çocuğun değer eğitimine katkı sağlayacağı düşünülen film tercih edilmelidir. Bu araştırmanın amacı çizgi filmlerin öğretim programlarında yer alan değerler açısından incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemine uygun olan doküman analizi incelemesinden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde içerik ve betimsel analiz teknikleri birlikte kullanılmıştır. Bu kapsamda araştırmaya Zootropolis animasyon filmi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretim Programları (2017) on kök değer açısından incelenmiştir.Anahtar Kelimeler

Teknoloji, Karakter, Değer, Animasyon, Zootropolis


Kaynakça