DUYURULAR


 

Değerli bilim insanları,

11 Aralık 2021 tarihinde yayın hayatına başlayacak olan Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi eğitim bilimleri alanında makale kabulüne açılmıştır. Eğitim araştırmaları kapsamında yapılacak tüm çalışmalara açık olan dergi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde görev yapmakta olan Doç. Dr. Yakup YILMAZ ile Dr. Fatma ALBAYRAK editörlüğü ve Dr. Funda YEŞİL ile Dr. Neslihan YÜCELŞEN yardımcı editörlüğünde, elektronik ortamda www.rumelieducation.com [ISSN: 2791-8238] bağlantı adresinde yayımlanacaktır.

Açık erişim ve üyelik sistemiyle yönetilen dergi uluslararası hakemli bilimsel bir süreli yayındır. Yayın kurulu ve alan editörleri uluslararası sahada çalışmalar yapan bilim insanlarından oluşmaktadır. Dergi ekibince, aralık ve haziran aylarına tarihlendirilmek üzere yılda iki sayı ile birlikte belirli aralıklarla özel sayı yayımlamak planlanmıştır.

Derginin yayın tarihleri 11 Aralık ve 11 Haziran olarak belirlenmiştir. Makale kabulleri, yayından bir ay öncesine kadar sıradaki sayı için yapılacaktır. Çalışmalarını dergimize göndererek uluslararası hakemli makale, çeviri, eleştiri, kitap değerlendirme, tanıtım olarak yayımlamak isteyen araştırmacıların www.rumelieducation.com [ISSN: 2791-8238] bağlantı adresi üzerinden üyelik işlemlerini yapması gerekmektedir. Bütün hizmetlerin ücretsiz olduğu dergimize katkılarınız beklenmektedir.

 

Doç. Dr. Yakup YILMAZ

Dr. Fatma ALBAYRAK

Editörler

Adres:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Türkçe Eğitimi ABD

Cevizli, Kartal, İstanbul - TÜRKİYE