Makale İşlem Süreci


1. Makale Yükleme

Makaleler www.rumelieducation.com adresine üyelik sonrası yüklenir. Yüklemede makale metni, telif devir sözleşmesi ve intihal raporu olmalıdır. Makale metni ve telif devir sözleşmesi için yükleme yeri vardır, intihal raporu ve dekont klasöre konur ve ziplenir. Zipli dosya ek dosyalara yüklenir.

Makale metninde yazar bilgisi bulunmamalıdır. Telif devir sözleşmesinde bütün bilgiler tam olmalıdır. İntihal raporu % 25 oranını geçmemelidir.

2. Ön değerlendirme

Yayın yönetmeni yüklenen makaleleri şöyle değerlendirir:

1. Amaç ve kapsama, makale yazım kurallarına ve şablona uygunluk: Uygun değilse yazara geri gönderilir. Yazar düzeltir, kurallara ve şablona uydurur, sisteme tekrar yükler.

2. Belgeler: Makale yüklemede istenen belgeler eksikse, eksik olan belgelerin dergiye gönderilmesi istenir. Belgeler tamamlanmadan hakem değerlendirmesine geçilmez.

Yayın yönetmeni uygun görürse editöre yönlendirir. Editör, alan editörüne danışır. Alan editörü uygun görürse makale hakemlere gönderilir.

3. Hakem değerlendirmesi

Ön değerlendirmeden geçen makaleler, değerlendirilmek üzere alanında doktor unvanlı iki hakeme gönderilir. Hakemler e-postalarına gelen mesajda kabul butonuna basar ve değerlendirme yapmayı kabul eder.

Hakem değerlendirme süresi 15 gündür. 15 gün içinde yapılmayan hakemliklerde 1. uyarı gönderilir. 7 gün ek süre verilir. Yine yapılmazsa 2. uyarı ve 7 gün daha ek süre verilir. Yine yapılmazsa 3. uyarı yapılmadan makaleye yeni hakem atanır.

Hakemler değerlendirme yapmayı kabul ettikten sonra sistemden makaleyi indirir. Hakem değerlendirme formunu sistem üzerinde doldurur. Yazara ve editöre değerlendirme mesajlarını yazar. Değerlendirme sonucunu işaretler. Makale metni üzerinde değerlendirme yapmışsa o metni kendi sayfasından dergiye yükler.

Hakemler, makale yazım kurallarına, makale içeriğine, orijinalliğe, bilimselliğe dikkat edilip edilmediğine bakar. Yazara ve editöre not kısmına muhakkak değerlendirme yazılır. Reddedilen makalelerin ret gerekçesi muhakkak yazılmalıdır.

İki kabul alan makale, bir düzeltme bir kabul alan makale doğrudan kabul edilir. İki düzeltme alan makale düzeltmeye gönderilir. Bir ret bir düzeltme alan makale 3. hakem gönderilir. 3. hakemin kararı sonucu belirler. iki ret alan makale doğrudan reddedilir.

Kabul edilen ve düzeltme alan makaleler yazarlara gönderilir, hakem önerilerine göre düzenlenmiş son halleri istenir. Düzeltme alanların son halleri, hakemler isterse, görmeleri için hakemlere yeniden gönderilir. Hakemler makalede sorun görmezse kabul edilir. Yazarlardan 7 gün içinde makalenin son hali istenir.

Son halleri gelen makaleler grafik ve mizanpaj işlemine alınır. PDF halleri yazarlara son kontrol için gönderilir. Düzeltmeler varsa PDF üzerinde işaretlemesi, not eklemesi istenir. PDF metinler tekrar dergiye gönderilir. İşlem böylece tamamlanmış olur. Bu aşamadan sonra düzeltme yapılamaz.

4. Değerlendirme sonucuna itiraz etme

Yazar(lar)ın değerlendirme sonuçlarına itiraz hakkı saklıdır. Yazar(lar) itirazlarını, değerlendirme sonuçları kapsamındaki görüş ve yorumları referans göstererek, karar kendilerine iletildikten sonra 7 gün içerisinde dergi adresine yazmalıdır. Yapılan itirazlar editörler kurulu tarafından en geç 15 gün içinde incelenir. Yazar(lar)ın yapmış olduğu itirazlarla ilgili olarak alan uzmanı bir hakem atanır. Hakem tarafından önce çalışma incelenir, ardından diğer hakem görüşleri ile birlikte son bir değerlendirme yapılır ve sonuç yazar(lar)a bildirilir.

MAKALE GÖNDER