Yazarların Sorumlulukları


Yazarların Sorumlulukları

Yazarlar tarafından uyulması gereken raporlaştırma standartları, orijinallik, çoklu, işlevsiz veya tekrarlı çalışmalar, kaynak gösterimi, yazarlık, veri erişimi ve korunumu, yayınlanmış çalışmalarda temel hatalara yönelik sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir. Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi’nin editör / editör kurulu tarafından kabul edilen makaleleri yayınlanmasını kabul eden yazarların aşağıdaki sorumluklara uymakla mükelleftir.

Raporlaştırma standartları: Yazarlar çalışmalarının amacını, önemini vurguladıkları gibi orijinalliğini de belirtmelidir. Dergiye gönderdikleri öneri makalelerinin dergi raporlaştırma standartlarına uygun olmalıdır. (Yazar Rehberi Menüsünde yazım kuralları ve başvuru yönergelerine lütfen bakınız)

Orijinallik: Yazarlar dergiye yayınlanması için önerdikleri makalelerinin tamamının orijinal olduğunu belirtmelidir. 

Çoklu, İşlevsiz veya Tekrarlı Çalışmalar: Yazarlar, Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen öneri makaleleri eş zamanlı olarak birden fazla dergiye yollamamalıdır. Ayrıca Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen makalelerin yayınlandıktan sonra başka herhangi bir dergide gelecekte yayınlanmaması beklenmektedir.

Kaynakların Gösterimi: Yazarlar, makalelerinde kullandıkları verilerin kaynaklarını metin içi ve kaynakçada yazım kurallarına uygun belirtmelidir.

Yazarlık: Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen öneri makalelerinde yazarlığını üstlenen kişiler, makalenin dizayn, kavramsallaştırma, desen, uygulama ve ya fikirlerin yorumlama sürecinde makalenin oluşumunda önemli düzeyde katkı sunmalıdır. Yazarlar öneri makalesine katkı sunan tüm yazarların isim, iletişimine ilişkin bilgilerini doğruluğunun sorumluluğunu üstlenmiştir.

Veri Erişimi ve Korunumu: Yazarlar tarafından sunulan makalelere yönelik analiz yapılmamış verilerin gereli durumlarda editöre sunmak için korunmalı ve saklanmalıdır.

Yayınlanmış Çalışmalarda Temel Hatalar: Yazarlar tarafından gönderdikleri makaleye yönelik bir hata ya da belirsizlik fark etme durumlarında ilgili konuyu editörlere rapor etmelidirler.

Not: Yazarlar dergimize gönderdikleri makalelerin telif haklarını ve bütün yayın haklarını dergi editör kurulu rızası olmadan geri çekemezler. Bu durum yazarların dergimizin telif haklarının transfer edilmesini kabul ettiklerini gösteren Telif hakkı devir sözleşmesi ile garanti altına alınır. Dergimizin Telif hakkı devir sözleşmesi formuna derginin Formlar ve Şablonlar sekmesinden ulaşabilirsiniz.